ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจฯ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 1739
ชมรมแม่บ้าน ภ.9 แนะนำสินค้าขนมของฝากซิมโป้ยซายังกาเซะ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 2300
การทดสอบวัดความรู้หัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวน ฯ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 26247
แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สาหรับข้าราชการตำรวจ ต่อศาสนิกชนต่างๆ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 3032
คู่มือสร้างเสริมสุขภาพตำรวจ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 2417
ร่างพระราชบัญญัติตำรวจ พ.ศ. ...... เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 10994
ประชาสัมพันธ์จ้างทำโครงการจัดจั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 2604
คู่มือปฏิบัติราชการนอกสถานที่ผ่านแอปพลิเคชัน Cisco, Microsoft, Google ,Line เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 2892
ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 4258
เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรภาค ๙ 3934

ติดต่อ

เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทร. 074200666 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_ppr9@police.go.th

TAMBOL CHALUNG AMPHOE HADYAI CHANGWAT SONGKHLA 90110

Facebook  Youtube

Open