ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานี ครั้งที่ 2 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 259
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 226
แจ้งการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด (สำหรับผู้เข้าทดสอบ) เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 363
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจ ในการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวน เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 498
เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 259
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจฯ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 236
ชมรมแม่บ้าน ภ.9 แนะนำสินค้าขนมของฝากซิมโป้ยซายังกาเซะ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 399
การทดสอบวัดความรู้หัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวน ฯ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 8044
แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สาหรับข้าราชการตำรวจ ต่อศาสนิกชนต่างๆ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 971
คู่มือสร้างเสริมสุขภาพตำรวจ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 828

หน้าที่ 1 จาก 3

Open