ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจ ในสั่งกัดตำรวจภูธรภาค 9 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 32
ประกาศตำรวจภูธรภาค 9 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 327
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวน เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 528
ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. ปี 2566 เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 370
ชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงไปช่วยหญิงกระโดดน้ำและชายพลเมืองดีที่หลงไปช่วยหลังถูกกระแสน้ำพัดจนปลอดภัย เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 344
แนวทางการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 5 กลุ่มสายงาน ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 1622
ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 1132
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจ สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 3 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 2627
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 867
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานี ครั้งที่ 2 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 812

หน้าที่ 1 จาก 4

ติดต่อ

เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทร. 074200666 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_ppr9@police.go.th

TAMBOL CHALUNG AMPHOE HADYAI CHANGWAT SONGKHLA 90110

Facebook  Youtube

Open