ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สาหรับข้าราชการตำรวจ ต่อศาสนิกชนต่างๆ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 187
คู่มือสร้างเสริมสุขภาพตำรวจ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 282
ร่างพระราชบัญญัติตำรวจ พ.ศ. ...... เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 1969
ประชาสัมพันธ์จ้างทำโครงการจัดจั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 720
คู่มือปฏิบัติราชการนอกสถานที่ผ่านแอปพลิเคชัน Cisco, Microsoft, Google ,Line เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 1138
ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 1829
เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรภาค ๙ 2130
วิธีใช้ TRUE Wi Fi สถานีตำรวจ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 5274
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่พึงได้รับ กรณีข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.๙ เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 4103
คำสั่ง แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 5658

หน้าที่ 1 จาก 2

Open