ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 71
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจ สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 3 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 1797
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 297
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานี ครั้งที่ 2 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 524
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 374
แจ้งการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด (สำหรับผู้เข้าทดสอบ) เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจ ในการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวน เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 691
เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 401
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจฯ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 330
ชมรมแม่บ้าน ภ.9 แนะนำสินค้าขนมของฝากซิมโป้ยซายังกาเซะ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 611

หน้าที่ 1 จาก 4

Open