ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงไปช่วยหญิงกระโดดน้ำและชายพลเมืองดีที่หลงไปช่วยหลังถูกกระแสน้ำพัดจนปลอดภัย เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 109
แนวทางการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 5 กลุ่มสายงาน ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 520
ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 651
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจ สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 3 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 2325
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 676
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานี ครั้งที่ 2 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 737
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 515
แจ้งการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด (สำหรับผู้เข้าทดสอบ) เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 715
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจ ในการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวน เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 837
เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 543

หน้าที่ 1 จาก 4

Open