ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ วัน เวลา สถานทีสอบ ผั่งที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ ฯ ครั้งที่ 3 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 44
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ วัน เวลา สถานทีสอบ ผั่งที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ ฯ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 914
วีดีทัศน์ และคู่มือแนะนำการใช้งานระบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 847
การขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ฯ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 848
กิจกรรม "ชวนสมาชิกลงทะเบียน LINE กบข." เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 963
คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจ ในสั่งกัดตำรวจภูธรภาค 9 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 1139
ประกาศตำรวจภูธรภาค 9 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 1367
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวน เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 1582
ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. ปี 2566 เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 1494
ชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงไปช่วยหญิงกระโดดน้ำและชายพลเมืองดีที่หลงไปช่วยหลังถูกกระแสน้ำพัดจนปลอดภัย เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 1224

หน้าที่ 1 จาก 5

ติดต่อ

เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทร. 074200666 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_ppr9@police.go.th

TAMBOL CHALUNG AMPHOE HADYAI CHANGWAT SONGKHLA 90110

Facebook  Youtube

Open