กิจกรรมตำรวจภูธรภาค ๙

พ.ต.อ.หญิง วธูสิริ ดวงแก้ว ผกก.ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๙ เป็นประธานพิธีทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๓

เผยแพร่เมื่อ: 11 มีนาคม 2563
เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 ฮิต: 995

๑๑ มี.ค.๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ.หญิง วธูสิริ ดวงแก้ว ผกก.ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๙ เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมีข้าราชการตำรวจ ฝอ.๑ – ๖ บก.อก.ภ.๙ สง.ผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมทดสอบฯ ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อ.เมือง จว.สงขลา

Open