กิจกรรมตำรวจภูธรภาค ๙

พ.ต.อ.หญิง ทิวา เพชรขัน รอง ผบก.อก.ภ.9 เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณการเงินและพัสดุของ ภ.9

เผยแพร่เมื่อ: 03 มีนาคม 2563
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 546

3 มี.ค.63 พ.ต.อ.หญิง ทิวา เพชรขัน รอง ผบก.อก.ภ.9/รอง หน.อกส.ศปก.ตร.สน. เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณการเงินและพัสดุของภาค 9 และ ศปก.ตร.สน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยในสังกัด ภ.9 จำนวน 120 นาย พร้อมร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

Open