กิจกรรมตำรวจภูธรภาค ๙

ตัวแทนข้าราชการตำรวจ ฝอ.๑ – ๖ บก.อก.ภ.๙ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ภ.9 (แห่งใหม่)​

เผยแพร่เมื่อ: 09 มกราคม 2563
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 630

๙ ม.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตัวแทนข้าราชการตำรวจ ฝอ.๑ – ๖ บก.อก.ภ.๙ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ภ.9 (แห่งใหม่)​ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

Open