กิจกรรมตำรวจภูธรภาค ๙

พล.ต.ต.ธเรศ แก้วละเอียด ผบก.อก.ภ.๙ ประชุมชี้แจง มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจสังกัด บก.อก.ภ.๙

เผยแพร่เมื่อ: 01 ตุลาคม 2562
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 667

๑ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.ธเรศ แก้วละเอียด ผบก.อก.ภ.๙ ประชุมชี้แจง มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจสังกัด บก.อก.ภ.๙ โดยมี พ.ต.อ.หญิง ทิวา เพชรขัน รอง ผบก.อก.ภ.๙ พ.ต.อ.สำเริง งามรัตน์ รอง ผบก.อก.ภ.๙ พ.ต.อ.ดอย วงค์พุ่ม รอง ผบก.อก.ภ.๙ พร้อมข้าราชการตำรวจ ฝอ.๑ - ๖ บก.อก.ภ.๙ ระดับ สว.ขึ้นไป เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม บก.อก.ภ.๙

Open