กิจกรรมตำรวจภูธรภาค ๙

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
พ.ต.อ.หญิง วธูสิริ ดวงแก้ว ผกก.ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๙ เป็นประธานพิธีทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๓ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 86
พ.ต.อ.หญิง ทิวา เพชรขัน รอง ผบก.อก.ภ.9 เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณการเงินและพัสดุของ ภ.9 เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 67
ตัวแทนข้าราชการตำรวจ ฝอ.๑ – ๖ บก.อก.ภ.๙ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ภ.9 (แห่งใหม่)​ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 317
ข้าราชการตำรวจ ภ.๙ ร่วมโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 169
พ.ต.อ.สุรพงศ์ กิตติธิรางกูร ผกก.ฝอ.๕ บก.อก.ภ.9 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ร่วมมือ ร่วมใจ ลดอุบัติเหตุภัยทางถนน" เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 284
พ.ต.อ.สามารถ แก้วมณี รอง ผบก.อก.ภ.๙ พร้อมกลุ่มตัวแทนข้าราชการตำรวจ บก.อก.ภ.๙ ร่วมโครงการกองทัพเรือ รวมพลังจิตอาสา เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 279
พล.ต.ต.ธเรศ แก้วละเอียด ผบก.อก.ภ.๙ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ บก.อก.ภ.๙ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 98
พ.ต.อ.สำเริง งามรัตน์ รอง ผบก.อก.ภ.9 เป็นประธานการประชุมตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 225
พ.ต.อ.อนุรุธ อิ่มอาบ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา/ผู้แทน ภ.๙ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า" เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 116
พล.ต.ต.ธเรศ แก้วละเอียด ผบก.อก.ภ.๙ ประชุมชี้แจง มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจสังกัด บก.อก.ภ.๙ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 526

หน้าที่ 1 จาก 2