กิจกรรมตำรวจภูธรภาค ๙

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
กลุ่มตัวแทนข้าราชการตำรวจ ร่วมพัฒนาตัดแต่งกิ่งไม้หน้าที่ทำการ ภ.๙ (แห่งใหม่) เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 231
พล.ต.ต.ธเรศ แก้วละเอียด ผบก.อก.ภ.๙ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณพ่อจ่าย จันทร์สุวรณรัตน์ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 300
พ.ต.อ.หญิง วธูสิริ ดวงแก้ว ผกก.ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๙ เป็นประธานพิธีทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๓ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 398
พ.ต.อ.หญิง ทิวา เพชรขัน รอง ผบก.อก.ภ.9 เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณการเงินและพัสดุของ ภ.9 เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 358
ตัวแทนข้าราชการตำรวจ ฝอ.๑ – ๖ บก.อก.ภ.๙ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ภ.9 (แห่งใหม่)​ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 616
ข้าราชการตำรวจ ภ.๙ ร่วมโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 433
พ.ต.อ.สุรพงศ์ กิตติธิรางกูร ผกก.ฝอ.๕ บก.อก.ภ.9 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ร่วมมือ ร่วมใจ ลดอุบัติเหตุภัยทางถนน" เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 595
พ.ต.อ.สามารถ แก้วมณี รอง ผบก.อก.ภ.๙ พร้อมกลุ่มตัวแทนข้าราชการตำรวจ บก.อก.ภ.๙ ร่วมโครงการกองทัพเรือ รวมพลังจิตอาสา เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 625
พล.ต.ต.ธเรศ แก้วละเอียด ผบก.อก.ภ.๙ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ บก.อก.ภ.๙ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 200
พ.ต.อ.สำเริง งามรัตน์ รอง ผบก.อก.ภ.9 เป็นประธานการประชุมตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 428

หน้าที่ 1 จาก 2

Open