ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

เผยแพร่เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2560
เขียนโดย ตำรวจภูธรภาค 9 ฮิต: 8376

 

 
  
ronnasin
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ   
รรท.ผบช.ภ.๙
     
trongkeat resize   akepop resize    
พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล
รอง ผบช.ภ.๙
 
พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย
รอง ผบช.ภ.๙
 
         
pattanuwut2   poth   tanongsak
พล.ต.ต.พัฒนวุธ อังคะนาวิน
รอง ผบช.ภ.๙
 
พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ
รอง ผบช.ภ.๙
 
พล.ต.ต.ทนงศักดิ์ วังสุภา
รอง ผบช.ภ.๙