ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

เผยแพร่เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2560
เขียนโดย ตำรวจภูธรภาค 9 ฮิต: 64236

 

 
  
ronnasin260662
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ
ผบช.ภ.๙
     
 พล.ต.ต.ทรงเกยรต2 resize    pot0762 resize    damras2
พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล
รอง ผบช.ภ.๙
 
พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ
รอง ผบช.ภ.๙
 
พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล
รอง ผบช.ภ.๙
         
 chob2    06 พล.ต.ต.โชต ชยชมภเตมยศ1    chuchart3
พล.ต.ต.ชอบ คิสาลัง
รอง ผบช.ภ.๙
 
พล.ต.ต.โชติ ชัยชมภู
รอง ผบช.ภ.๙
 
พล.ต.ต.ชูชาติ น้อยคนดี
รอง ผบช.ภ.๙
         
     sunpat    
   
พล.ต.ต.สรรภัทร ปราบพุฒซา
รอง ผบช.ภ.๙
   

 

Attachments:
Download this file (1024954.jpg)พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล[ปรับปรุง 6 ต.ค.61]113 kB
Download this file (750823.jpg)พล.ต.ต.โชติ ชัยชมภู[ปรับปรุง 2 พ.ย.61]24 kB
Download this file (S__10403930.jpg)พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ[ปรับปรุง 5 ต.ค.61]187 kB
Download this file (S__22683652.jpg)พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ[ปรับปรุง 4 ต.ค.61]278 kB
Download this file (timeline_20181101_181143.jpg)พล.ต.ต.ชูชาติ น้อยคนดี[ปรับปรุง 2 พ.ย.61]86 kB
Download this file (ชอบ.jpg)พล.ต.ต.ชอบ คิสาลัง[ปรับปรุง 31 ต.ค.61]956 kB
Download this file (พล.ต.ต.สรรภัทรฯ.jpg)พล.ต.ต.สรรภัทร ปราบพุฒซา[ปรับปรุง 2 พ.ย.61]1560 kB
Download this file (รองดำรัส.jpg)พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล[ปรับปรุง 31 ต.ค.61]105 kB