กฎหมายที่น่าสนใจ

การกําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

เผยแพร่เมื่อ: 17 มีนาคม 2561
เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ ฮิต: 865
Attachments:
Download this file (32.PDF)32.PDF[การกําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ของส่วนราชการ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2560]124 kB