๒๗ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๐.๑๕ น. คุณอาภารัศมิ์ ธีระสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานพิธีปิด “โครงการฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย รุ่นที่ 9 โดยมี พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษา สบ ๑๐ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ภ 9 พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.๙ คุณละมุล ทองมุณี ประธานขมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ คุณศิรินุช สวัสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ภริยากงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา พร้อมฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิด ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม อ.เมือง จว.สงขลา