ภารกิจผู้บังคับบัญชา

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เขียนโดย อาริยา สาและ 32
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ตรวจเยี่ยมด่านตรวจเกาะหม้อแกง เขียนโดย อนุสรา ล่ากูด 17
พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ร่วมแถลงข่าวผลการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญ เขียนโดย อนุสรา ล่ากูด 388
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ประชุมบริหาร ภ.๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เขียนโดย อนุสรา ล่ากูด 47
พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประชุม ที่ปรึกษา กต.ตร.ภ.9 เขียนโดย อนุสรา ล่ากูด 25
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ร่วมกิจกรรม "คืนความรักสู่ครอบครัว" เขียนโดย อาริยา สาและ 20
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ แถลงข่าวผลการจับกุม ยาบ้า จำนวน 394,400 เม็ด เขียนโดย อาริยา สาและ 51
พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ ตรวจเยี่ยมโครงการฝึกอบรมทบทวนยุทธวิธีตำรวจ เขียนโดย อนุสรา ล่ากูด 37
พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค 9 เขียนโดย อาริยา สาและ 29
พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ พิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่น ที่ 176 และรุ่น 177 เขียนโดย อาริยา สาและ 76
พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ร่วมเป็นเกียรติงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร เขียนโดย อาริยา สาและ 51
พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล ตรวจฐานปฏิบัติการพิเศษ กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา (ฉก.ตลิ่งชัน) เขียนโดย อนุสรา ล่ากูด 46
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ร่วมประชุมเร่งรัดความคืบหน้าคดีกรณีเหตุ 511 เขียนโดย อาริยา สาและ 49
พล.ต.ต.สมิทธิ มุกดาสนิท ประชุมศปบป.ภ.๙ และ ศปอร.ภ.๙ เขียนโดย อาริยา สาและ 54
พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ ร่วมประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจการ รปภ.ชีวิตและทรัพย์สิน เขียนโดย อาริยา สาและ 42

หน้าที่ 1 จาก 12