ข่าวประชาสัมพันธ์

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่พึงได้รับ กรณีข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.๙ เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

เผยแพร่เมื่อ: 30 เมษายน 2561
เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ ฮิต: 1074