กิจกรรมตำรวจภูธรภาค ๙

พ.ต.อ.หญิง ทิวา เพชรขัน รอง ผบก.อก.ภ.๙ เยี่ยมข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.ภ.๙ ตรวจสารเสพติด

เผยแพร่เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2561
เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ ฮิต: 292

๑๖ พ.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พ.ต.อ.หญิง ทิวา เพชรขัน รอง ผบก.อก.ภ.๙ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.ภ.๙ ที่เข้ารับการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของข้าราชการ ณ หอประชุม ภ.๙ ชั้นล่าง (ห้องชลาทัศน์)